Ung i Europa

Vill du jobba som volontär i Europa. Eller kanske delta i ett EU-Projekt?

Genom oss på Ungdomsavdelningen/Sundsvalls Kommun får du hjälp hela vägen till att åka iväg som volontär! Räkna med att det tar ca 4-6 mån från det att du börjar söka efter en organisation tills du verkligen kan åka iväg! Så se till att börja planera i tid!

För att jobba som volontär ska du vara i åldern 17-30 år och vara beredd att vara borta i 3-12 månader. Du bör också tycka om att jobba och umgås med människor från ett annat land och känna att du behärskar engelska ”ganska” bra. För det mesta åker du iväg på egen hand, bara i undantagsfall kan du åka med en kompis.

Du har inga kostnader som volontär

Du jobbar ca 35 tim/vecka och det är obligatoriskt att delta i språkundervisning i det landets språk du åker till, några timmar/vecka. Du kan välja att jobba i en social eller kulturell organisation eller att jobba med djur och/eller natur. Din mottagande organisation kan vara ett ungdomscenter, förskola, teater, förening, kristen organisation, myndighet, skola eller liknande. Organisationen ligger i ett EU-land och du väljer själv vart du vill åka!

Om du får klartecken att åka som volontär, täcker bidraget din resa till och från projektet, ditt boende och mat. Dessutom får du en fickpeng varje månad på ca 800-1200 kr beroende på vilket land du bor i. Det är alltså med andra ord INGEN KOSTNAD för dig att åka iväg som volontär inom EU-programmet Erasmus+.

Erasmus+ är en EU-fond för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Inom programmet European Solidarity Corps (https://europa.eu/youth/solidarity_en) kan du söka för att jobba som volontär, praktisera i ett företag eller gå en utbildning.
MUCF -Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har hand om ungdomsdelen och Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen inom programmet.

Du kan läsa mer om volontär i Europa här!