HBTQ+ Caféet

HBTQ+ Caféet är en mötesplats på måndagar med varierande öppettider för dig!

HBTQ+ Caféet är även en mötesplats för dig som vill lära dig mer om normer och få verktyg för att kunna våga ifrågasätta och bryta normer.

Hos oss jobbar vi med RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT!

Vi har öppet: Måndagar. Varje måndag informerar vi på Instagram om kommande öppettider!


Varför HBTQ+ Café?

Om vi ser till statistiken så kan en tydligt seskillnader mellan unga hbtq-personer och heterosexuella personer. Hbtq-personer försöker i större utsträckning ta sitt liv, upplever kränkningar och utsätts för våld. Så här kan vi inte ha det.

Det finns behov av att skapa mötesplatser där våra hbtq-ungdomar kan känna sig trygga och stärkta i sin identitet. Ett ställe där en kan tillåtas att definiera, eller inte definiera sig själv, eller att möta andra personer som inte identifierar sig med hetero- och cisnormerna, och dela med sig av sina erfarenheter. Men även att vi erbjuder en plats där en kan få diskutera svåra frågor, eller att bara få vara utan att behöver diskutera sexuell läggning eller könsidentitet.

Vi behöver skapar mötesplatser där våra hbtq-ungdomar är fria från kränkande behandling och bemötande. Där en kan hitta förebilder, komma till tals och bli sedda. En plats som möjliggör och erbjuder en aktiv och meningsfull fritid. En plats som speglar den en är.

Många unga har behov av att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter med dem och stötta varandra. Riktade mötesplatser kan dessutom vara den enda plats där transpersoner blir kallade för sitt rätta namn och inte könade utifrån en tvåkönsmodell.

Det är viktigt att som ungdom blir bemött med respekt och av personal som har hbtq-kompetens. Att mötas av personal som inte förutsätter eller ifrågasätter ens kön. könsidentitet och/eller sexuella identitet. (MUCF, 2012, Ungas hbtq fritid).

Vår målsättning att de som besöker vårt HBTQ+ Café på något sätt definierar sig som hbtq+-person eller är nyfikna och vill veta mer om vad det innebär att vara hbtq.

Vi har ett gemensamt ansvar att göra det goda livet möjligt för alla våra medborgare.

Du + HBTQ+ Caféet = Sant

Precis som Unga Magasinets övriga verksamhet vill vi att HBTQ+ Caféet lever och andas Ungdomsinitiativ & Ungas intressen.

För att det ska vara verklighet vill vi veta vad du har för önskar och tankar om vad HBTQ+ Caféet kan göra för dig och andra unga, och vad du kan göra för HBTQ+ Caféet. Fånga någon i personalen, chatta med oss, ring eller skriv via vår hemsida. Vi fångar upp dig och din idé så snart vi kan. Din idé är viktig!